Sairauksista

Bordercolliella esiintyy lonkka- ja olkanivelten vikoja, jotka ovat osittain perinnöllisiä ja osittain ruokinnasta johtuvia sairauksia. Suomen paimenkoirayhdistyksen rekisterissä olevien jalostuskoirien lonkkien on oltava terveet eli A tai B -luokkaa.

Bordercolliella tavataan perinnöllistä silmänpohjan rappeumaa, CEA (Collie Eye Anomaly). Jalostukseen käytettävillä koirilla silmien on oltava terveet. CEA on peittyvästi (resessiivisesti) periytyvä sairaus, jonka kantajat voidaan nykyisin saada selville geenitestaamalla. Verinäytteestä tehdystä testistä nähdään onko koira CEA:n suhteen normaali, kantaja vai sairas. Sairaita koiria ei saa käyttää jalostukseen, ja kantajia vain normaalin kumppanin kanssa.

Epilepsiaa esiintyy bordercollieilla myös jonkin verran. Tauti on osin perinnöllinen, eikä sairastuneita koiria käytetä jalostukseen.

Suomen paimenkoirayhdistyksen rekisteriin rekisteröitävien koirien jalostusvaatimukset löytyvät täältä.

Suomen kennelliiton rekisteriin rekisteröitävien koirien jalostusvaatimukset löytyvät täältä.