Border Collie

Nimensä Border Collie on saanut synnyinsijoiltaan Skotlannin ja Englannin rajamailta, jossa paimenet kasvattivat lampaiden kokoamiseen ja siirtoon soveltuvia koiria. Koirien avulla oli helppo koota lampaat nummilta ja vuorilta.


Bordercollie on yhteistyöhaluinen koira, jonka erityisominaisuutena on sen luontainen vaisto koota ja hallita paimennettavia eläimiä. Bordercollien työinto on loputon, ja sen parhaat ominaisuudet tulevat esiin koulutuksen myötä.

Bordercolliet ovat jakautuneet työ- ja näyttelylinjoihin myös rodun synnyinmaassa Isossa Britanniassa. Siellä työlinjaisten bordercollieiden rekisteriä pitää vuonna 1906 perustettu International Sheep Dog Society (ISDS). Suomessa työkoirien erillistä rekisteriä pitää Suomen Paimenkoirayhdistys ry, jolla silläkin on jo 45-vuotinen historia.

Muita paimenkoiria?

Näillä sivuilla käsitellään työlinjaista bordercollieta. Samat periaatteet koskevat myös työlinjaista kelpietä. Nämä kaksi paimenkoirarotua ovat kokoavia eli niillä voidaan laumoja koota ja hallita. Näiden rotujen koulutettavuus ja ohjattavuus ovat erityisen hyviä.