Etiikasta

Kaikessa paimentamisessa pyritään aina eläinten hyvään ja eettiseen käsittelyyn. Lampaiden ja muiden eläinten hyvinvointi on joka tilanteessa etusijalla, koska ne ovat vaistoiltaan saaliseläimiä, jotka käyttäytyvät ja tuntevat sen mukaisesti. Koira on niille aina peto.

Paimenkoiran koulutus tähtää töissä asiallisesti ja rauhallisesti toimivaan koiraan, joka on hallittavissa kaikissa tilanteissa. Vaikka koira voi olla hyvinkin tehokas ja voimakas paimen, se ei saa aiheuttaa paimennettavissaan paniikkia eikä kauhua, eikä se missään tapauksessa saa aiheettomasti purra eläimiä.

Oikein paimennetut eläimet kunnioittavat koiraa, mutta eivät pelkää sitä. Eläinten käyttäytymisestä näkee heti miten niitä on paimennettu. Oikein paimennetut eläimet käyttäytyvät tyynesti ja siirtyvät rauhallisesti koiran osoittamaan suuntaan. Väärin paimennetut eläimet ovat pelokkaita ja pyrkivät löytämään pakotien ahdistavasta tilanteesta.

Paimenkoiran koulutus ei siis ole koiraharrastus, jossa koira saa vapaasti toteuttaa vaistojaan, vaan siinä pyritään kouluttamaan koirasta ihmiselle työkäyttöön apulainen, jonka avulla eläinten käsittely helpottuu.

Koiraa koulutettaessa ei lampaita todellakaan laukotella pitkin peltoja, vaan harjoitusten tulee olla sellaisia, että ne todella kehittävät koiran tottelevaisuutta ja työkykyä. Hyvissä harjoituksissa lampaat kävelevät, ja koira tekee töitä hallitusti ja tehokkaasti.

Koiran oikean asenteen näkee sen hännän asennosta. Oikealla asenteella paimentavan koiran häntä on alhaalla. Ylös nouseva häntä on merkki siitä, että koira joko leikkii tai saalistaa.